Tài khoản Freepik 1 năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.150.000 

Một số tính năng của Freepik Premium:

  • Tuyển chọn ảnh, video, vectơ, PSD, hình ảnh AI, biểu tượng chất lượng cao…
  • Duyệt web không có quảng cáo.
  • Tạo văn bản thành hình ảnh AI hàng ngày.
  • Trình tạo nghệ thuật AI với Pikaso
  • Trình chỉnh sửa trực tuyến giúp tăng tốc công việc của bạn.
  • Hỗ trợ ưu tiên
Tài khoản Freepik 1 năm
Tài khoản Freepik 1 năm

1.150.000 

facebook-icon