Trong tình hình phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, việc bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng là vô cùng quan trọng. Quán Trà AI cam kết đảm bảo quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cho tất cả người dùng. Chính sách riêng tư dưới đây sẽ hướng dẫn cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn cung cấp chúng một cách tự nguyện thông qua việc sử dụng dịch vụ của Quán Trà AI. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp các dịch vụ và tính năng mà bạn yêu cầu.

2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để tùy chỉnh gợi ý và nội dung phù hợp với sở thích của bạn.

3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các quy định pháp luật.

4. Dữ liệu không nặc danh: Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu không nặc danh để phân tích và cải thiện hiệu suất của Quán Trà AI. Dữ liệu này sẽ được sử dụng một cách tổng hợp và không liên quan đến cá nhân cụ thể.

5. Quyền lựa chọn và truy cập: Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình trong tài khoản Quán Trà AI. Bạn cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cá nhân hóa trải nghiệm.

6. Sự đồng ý: Việc sử dụng dịch vụ Quán Trà AI đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn với chính sách riêng tư này. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ chính sách trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

7. Cập nhật chính sách: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách riêng tư này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Để luôn được cập nhật, bạn nên kiểm tra chính sách này thường xuyên.

Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chính sách riêng tư này thể hiện cam kết của Quán Trà AI đối với việc bảo vệ quyền lợi và an toàn của người dùng.